Gokkasten | Casino | Poker | Black Jack | Roulette | Bingo |

Speel Black Jack

Win veel geld met eenentwintigen. Krijg de mooiste kaarten gedeeld en win van de bank. Porbeer eens door te spelen zodra je op 16 punten staat.
--------------------------------
Online Black Jack Spelen

Speel het leukste kaartspel nu online en win echte geldprijzen. Black Jack is ook wel bekend bij je als Eenentwintigen wellicht!

Black Jack spelen online

Black Jack spelen en winnen

Black Jack spelen, eenentwintigen is een mooi spel. Je kunt inzetten wat je wilt. Lees wel eerst even de maximuminzetten en zet vervolgens dan in. Je kunt spelen met een hand of met twee of meer handen. Op deze manier kun je een beetje anticiperen welke kaarten er op de speeltafel komen. Een plaatje en een Aas geeft Black Jack dus dan win je sowieso! De verschillende kaarten staan uiteraard voor de waarden die het spel bepalen. Let dus op wanneer je nog een kaart vraagt aan de bank of wanneer je gaat passen. 16 is vaak moeilijk, doorspelen geeft meer winkans maar uiteraard kun je ook te veel punten krijgen. 19 punten is in principe wel duidelijk dat je beter kunt passen. Tenzij de bank slechte kaarten heeft!


Online BlackJack voor echte euro's
Black-jack, dat als twee druppels water lijkt op het ook bij ons sedert jaren bekende eenentwintigen, heeft zijn casinostatus het eerst bereikt in de Verenigde Staten. Daar wordt het vooral in de staat Nevada ijverig geëxploiteerd in alle etablissementen die Las Vegas, Reno enzovoort rijk zijn. Vandaar vond het spel zijn weg naar Groot-Brittannië, waar het een grote populariteit geniet, vooral in de 24 Londense casino's. Op het continent werd het tegelijk met andere Amerikaanse spelen, craps en Amerikaanse roulette, het eerst geïmporteerd in Monte Carlo. Toen het ook in het Midden-Oosten (Libanon), in Griekenland en op Malta zijn intrede deed, kon Frankrijk niet achterblijven. Het werd daar in 1969, tegelijk met de roulette américaine, craps en een nieuw Frans spel, vingt-trois, bij decreet toegevoegd aan het lijstje van de toegestane spelen, een lijstje dat sedert 1933, toen roulette en trente-et-quarante erop kwamen, niet meer was veranderd. Van alle voor Frankrijk nieuwe spelen was blackjack van meet af aan het meest in trek, zodat men het in 1970 in 34 van de 150 casino's kon beoefenen en wel voornamelijk in de etablissementen die het moeten hebben van een Angelsaksische clientèle. Zowel het aantal badplaatsen die het spel invoerden als de behaalde omzetten stegen met het jaar, totdat het aantal casino's zich stabiliseerde op ongeveer vijftig stuks met een totale winst van tussen de 20 en 30 miljoen frank. Dit neemt niet weg dat deze winst nog maar ongeveer een zevende is van die welke met de roulette behaald wordt. Roulette blijft onbetwist de eerste plaats behouden, ondanks het feit dat dit spel ook slechts in een vijftigtal casino's geëxploiteerd wordt, op grote afstand gevolgd door boule, dat in vrijwel alle casino's wordt beoefend, doch desondanks slechts een winst haalt van ongeveer een kwart van die van de roulette. Op boule volgt nog steeds baccara-chemin de fer. Blackjack is evenwel een goede vierde en het zou niet verwonderlijk zijn als het binnenkort baccara voorbijstreeft. Het spel dankt onzes inziens zijn populariteit aan de eenvoud van zijn regels. Het heeft inmiddels ook in de meeste andereEuropese landen zijn intrede gedaan, zoals in Oostenrijk en Duitsland. In België komt het nog niet voor dit is een gevolg van de angst van de Belgische exploitanten om in het reeds vermelde tolerantiesysteem te gaan roeren: men wil geen slapende honden wakker maken.
Terecht was men bij ons van mening dat black-jack niet kon worden gemist, te meer omdat de grote broer, baccara, voorlopig op fiscale gronden bij ons niet kan worden beoefend. Gezien zijn verwantschap met eenentwintigen kan het gemakkelijk worden geleerd, hetgeen voor ons land, waar de hele materie nog nieuw is, ook een voordeel is. je kunt ook gratis blackjack spelen.
Waarom heet het spel eigenlijk blackjack ofte wel zwarte boer? Het heeft deze naam te danken aan het feit dat men in de tijd van zijn opkomst in de Verenigde Staten, in de jaren 1910-1930, de gewoonte had degene die 21 punten wist te maken door middel van een zwarte aas en een zwarte boer (dus klaveren of schoppen), tienvoudig uit te betalen. Men moest dit trouwens wel doen om de vele nadelen die de speler toen nog tegenover de bank had (en die, zoals wij hieronder zullen zien, inmiddels zijn opgeheven), enigszins te compenseren.
Het voornaamste verschil tussen blackjack en eenentwintigen is dat het eerste met open kaarten wordt gespeeld. In Amerika is dat overigens nog niet het geval, daar gaat alleen de eerste kaart die de bankhouder zichzelf toebedeelt, open.
Het is niet de bedoeling hier veel over het Amerikaanse systeem te zeggen, daar anders maar verwarring ontstaat met de bij ons vastgelegde regels, die dezelfde zijn die overal in Europa worden gevolgd. Nog een verschil met eenentwintigen is dat de bankhouder (croupier) bepaalde regels dient op te volgen ten aanzien van het trekken van kaarten (zie hieronder).
Nadat vingt-et-un, dat vroeger een gezelschapsspelletje was, zijn weg naar de casino's had gevonden, ging men er geleidelijk naar streven de kansen van de speler, die bij eenentwintigen duidelijk in het nadeel verkeerde, te verbeteren. Dit moge blijken uit de onderstaande beschrijving van blackjack, zoals het bij ons naar Europese trant wordt gespeeld.

Het Black Jack speelmateriaal
Het materiaal bestaat uit een niervormige tafel, met groen laken bekleed, waaraan zes of zeven spelers kunnen plaats nemen, tegenover de croupier, die namens en voor rekening van het „huis" optreedt. Blackjack is dus een echt spel „tegen de bank". De croupier beschikt over een jetonkassa, die in de tafel is ingebouwd, en over een slof (sabot, Schlitten, shoe), die vier spellen kaarten bevat, dit in tegenstelling met Amerika, waar soms nog met één spel in de hand gewerkt wordt, hetgeen natuurlijk meer gevaar voor manipulaties oplevert. Op de tafel zijn tegenover de zitplaatsen rechthoekige vakjes afgetekend en een lijn, de zogenaamde assurantielijn. De vakjes dienen voor het inzetten, dat zowel door de zittende spelers als door spelers die achter hen staan kan geschieden.

Doel van het spel
Voor de speler gaat het erom een hoger puntental te bereiken dan de bank, met 21 als hoogste getal. De speler die door te kopen boven de 21 komt, heeft verloren. Hij heeft zich wat men noemt „doodgekocht" en zijn inzet wordt onmiddellijk door de croupier ingezameld.

De waarde van de kaarten
De kaarten tellen voor de waarde die erop staat, dus een 2 is 2, een 3 is 3, een 10 is 10. De honneurs boer, vrouw en heer, ook wel pop geheten, tellen voor 10 en de aas telt naar keuze van de speler of de bankier voor 1 of 11.
verloop van het spel
Nadat de kaarten volgens de regelen der kunst (lees: het reglement) zijn gemengd en door een speler zijn gecoupeerd, worden ze in de slof geplaatst. Het spel kan nu beginnen, mits er spelers aanwezig zijn. Overigens kan één speler met toestemming van de croupier op méér vakjes


Copyright © Gratisonlinecasinos.com. All rights reserved.
Sitemap| Home | Info | FAQ |